Kérjük, adója 1 %-át ajánlja fel a színházat segítő Lélek és Irodalom Alapítványnak! | 10403181-50526877-77851000 +36 1 269 82 11 titkarsag@spiritszinhaz.com

A Spirit Színház nyílt pályázatot hirdet, az épületében lévő büfé, kávézó üzemeltetésére. A Színház olyan ajánlattevővel – gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó – köt szerződést, aki/amely „átlátható szervezet” és az alábbi feltételeknek megfelel (alkalmasság), valamint az Üzemeltetési szerződést elfogadja. A megkötendő Üzemeltetési szerződés minden feltételt, tudnivalót, az üzemeltető kötelezettségeit, jogait konkrétan tartalmazza.

A Színház évadonként általában kb. 450 előadást tart.

Pályázat kiíró célja, hogy olyan üzemeltetőt találjon, aki a helyszín – rendszeresen visszatérő és alkalmi vendégeit, nézőközönségét, valamint a fellépő művészeket és a Spirit Színház dolgozóit színvonalas választékkal, udvarias kiszolgálással, mérsékelt árszínvonalon szolgálja. Eseti jelleggel helyszíni rendezvények catering szolgáltatását vállalja.

A Spirit Színház kezelésében lévő, rendeltetésszerű állapotú 15m2 büféhelyiség (a büfé üzemeltetéséhez szükséges berendezések és felszerelések nélkül), 35m2 vendégtér, 8m2 raktár, háttérhelyiség és vizesblokk áll a Bérlő rendelkezésre.

A bérletre vonatkozó feltételek, elvárások:

 • környezettudatos és energiatakarékos üzemeltetés
 • színes (egészséges, vegetáriánus, speciális étrendhez igazodó) étel és ital választék összeállítása, az üzleti terv összeállítása ezen gondolkodásmód figyelembe vételével – szeszesital, energiaital értékesítése a jogszabályoknak megfelelően
 • nyitvatartási rend a Spirit Színház és Központ működési rendjéhez és szabályaihoz igazodva

Alkalmassági feltételek:

 • vendéglátó tevékenység a Cég (egyéni vállalkozó) cégjegyzékében bejegyzésre került;
 • a Színház büféjének üzemeltetéséhez szükséges működési engedély megszerzését vállalja és annak szakmai feltételeivel rendelkezik;
 • a gazdasági társaság ellen nem folyik végelszámolás, vagy csődeljárás, illetve nem áll felszámolási eljárás alatt;
 • a társaságnak (vállalkozásnak) nincs lejárt esedékességű, rendezetlen tartozása a NAV felé;
 • legalább 2 év büfé üzemeltetési tapasztalat

Az alkalmasság igazolásához cégszerűen aláírt Nyilatkozat szükséges, melyet pályázónak kell a pályázathoz csatolnia.

Ajánlattétel tartalmi elemei:

 • pályázó neve, vállalkozói igazolvány száma, képviselője, beosztása
 • pályázó igazolása és nyilatkozata, hogy a tevékenységi körhöz szükséges hatósági engedélyekkel és képzettséggel rendelkezik
 • üzleti terv a bérlemény üzemeltetésére
 • a nyitáshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése – a büfé üzemeltetéséhez szükséges berendezés és felszerelés biztosítása
 • referencia az előző munkahelyről

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: iroda@spiritszinhaz.com

A pályázat érvényességi feltételei:

 • A pályázat határidőben, valamennyi kötelező mellékletével benyújtásra került.
 • A pályázó (amennyiben Cégről van szó) csatolta a cég 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, előző évi mérlegének másolatát és a cég képviseletében eljáró személy aláírási címpéldányát.
 • Benyújtásra került a pályázó kifejezett nyilatkozata arról, hogy a szerződéstervezetet elfogadja.
 • Benyújtásra került az üzleti terv.
 • A pályázatban feltüntetésre került a pályázó bankszámlaszáma.
 • A pályázó nevére szóló, 30 napnál nem régebbi hatósági igazolás arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt, meg nem fizetett adó-, vámfizetési, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége, kivéve, ha annak fizetésére halasztást kapott.
 • Pályázó kifejezett nyilatkozata arra nézve, hogy a pályázat feltételeit tudomásul vette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt.
 • Nyilatkozott a szakmai tapasztalatokról és csatolta a referencia igazolásokat.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. szeptember 20.

A Színház a benyújtott ajánlatokat zárt ülésen értékeli, kiíró nyilvános bontást nem tart. Csak érvényes ajánlat kerül értékelésre. A pályázat nyertese a szerződést személyesen köteles teljesíteni, bérleti jog nem keletkezik, a helyiségek további albérletbe nem adhatók.

A döntés eredményéről a Színház a pályázókat írásban értesíti.

A szerződés hatálya: 2020. október 1 – 2021. augusztus 31. Kölcsönös megelégedés esetén – a tapasztalatok felhasználásával kialakított paraméterekkel – további négyszer 1 évre újra megköthető.
Kapcsolattartás: Felek között a pályázat kiírással kapcsolatban bármiféle közlés, kérés, stb. (együttesen értesítés) kizárólag írásban (e-mail, levél) érvényes és hatályos.

Kapcsolattartó a Színház részéről bejárás egyeztetéshez: Kertész Ida iroda@spiritszinhaz.com

Budapest, 2020. szeptember 4.