Kérjük, adója 1 %-át ajánlja fel a színházat segítő Lélek és Irodalom Alapítványnak! | 10403181-50526877-77851000 +36 1 269 82 11 titkarsag@spiritszinhaz.com

A mindennapok önkifejezése

Önismereti - Kreativitást fejlesztő tréning sorozat

 

12 alkalmas csoportos foglalkozás

 

KORHATÁR: 18-99 évig

INDUL: 2022. október 16. vasárnap (16.00 – 20.00)

 

CSAPAT + MŰHELYMUNKA + JÁTÉK

 

Érdeklődés

A mindennapok önkifejezése
Kreativitást fejlesztő tréningsorozat felnőtteknek

Maximális létszám: 10 fő (egy csoport)
A képzés időtartama: 12 alkalmas csoport
Időpont: vasárnap, 16.00-20.00; a 12 alkalom tetszőlegesen hosszabbítható

A sorozat tréningjei főként a nonverbális kommunikációra építenek: a kultúránk alapjait képező – de aktív tevékenységként a hétköznapokból mára szinte teljesen kikopott – művészeteket használják a fejlesztés eszközéül.

A sorozat – öt művészi-kommunikációs területet felhasználva – ötféle „tiszta műfajú” tréninget foglal magában.

 

Műfaj:

Főbb fejlesztési területek címszavakban:

Résztvevői dráma

problémamegoldás, metakommunikáció, együttműködés, szereplés

Képzőművészet

arányérzék, szimbólumnyelv, gondolattársítás, önkifejezés, egyéniség, tolerancia

Zene (szenzitív)

relaxáció, szabad gondolattársítás, önkifejezés, egyéniség, tolerancia

Zene (aktív)

hangszín, ritmusérzék, összhang, együttműködés, vezetés, alkalmazkodás, önkifejezés

Tánc / mozgás

testbeszéd, gesztusok, mimika, önkifejezés, empátia, tolerancia, flexibilitás

Irodalom

gondolattársítás, szimbólumnyelv, empátia, verbális önkifejezés

 

Az egyes tréning-műfajok részletes ismertetése:

 Résztvevői dráma

A résztvevői dráma (más elnevezéssel kreatív dráma vagy komplex dráma) egy jól kidolgozott, angol eredetű módszer­együttes. A dráma szó eredetileg cselekvést jelent – a részvevői dráma pedig cselekvésbe ágyazott gondolkodást. Egy elképzelt helyzetben cselekszünk, melyet közös tevékenységgel teszünk valóság­hűvé. Az így teremtett „mintha-szituációban” az igazi valóság veszélyeitől mentesen, de a valóditól gyakorta alig különböző érzelmi-indulati töltéssel próbálhatjuk ki a játék központi konfliktusára adott válaszainkat, miáltal – meglévő tudásunk felhasználásával – eljutunk a téma újfajta megértéséhez.

 A képzőművészet újrafelfedezése

A tréning foglalkozásai olyan témaköröket dolgoznak fel, amelyek az archaikus koroktól napjainkig alapvetően határozzák meg az emberek világképét, illetve amelyek a velünk élő múlt révén mind a mai napig hatnak. Mindig egy konkrét témakört dolgozunk fel, melynek során azt vizsgáljuk, hogy a jelenlévőknek mit jelent az adott fogalom itt és most, a mában.

Az folyamat végén gondolati képeinket rajzolással, festéssel, montázs technikával vagy agyagozással tesszük láthatóvá.

 Szenzitív zenei tréning

A szenzitív zenei tréning azon asszociációkra, emlékképekre és érzelmekre épít, melyeket egy zenemű meghallgatása vált ki. Ennek segítségével lelkünk olyan tartalmai is kifejezhetővé válnak, melyek a beszéd számára szinte elérhetetlenek.

Aktív zenei tréning

Ezt az eljárást, amely a zene lélektani hatásainak alkalmazásán alapul, orvosok, pszicho­lógusok és gyógypedagógusok alakították ki az utóbbi évtizedekben. A tréning kreatív zenei gyakorlatokkal dolgozik. A rögtönzés különböző formáit alkal­mazza: többek között a spontán, az irányított, a témaorientált, a dramatikus, a szimbolikus eszközöket alkalmazó és a mozgáshoz kapcsolódó improvizációt, melyek során a résztvevők a zenei önkifejezés és kommunikáció lehetőségeit tapasztalhatják meg.

 Kreatív mozgás tréning

Önismeret, én-erősítés és metakommunikáció-fejlesztés a test és lélek elvá­laszthatatlan egységére építve, melynek során abból indulunk ki, hogy soha nem csak a testünk mozdul, hanem mindig vele együtt moccan a lelkünk is – és fordítva: a psziché állapota, válto­zásai mindig visszahatnak tes­ti folyamatainkra. A mozgással egyrészt kifejezhetjük gondolatainkat, érzelmeinket, másrészt, mivel a mozgásrepertoár bővülése növeli a lelki mozgásteret, ezáltal fejlődnek a társas adaptációs képességek is.

 Irodalom

 Az emberiség idővonalának két végéről indulunk: egyrészt az archaikus múltban gyökerező népmesékből, másrészt a kortárs írók, költők műveiből. Megvizsgáljuk, milyen részletei keltenek rezonanciát bennünk, illetve mely momentumok lennének kiegészíthetők vagy lecserélhetők a saját szájízünk szerint. A konkrét megfogalmazásokban természetesen alkalmazkodunk az alapként szolgáló mű formai és tartalmi sajátosságaihoz.

A részvételhez nem szükséges semmilyen előismeret, vagy különleges tehetség.

A foglalkozásokat vezeti:
ZALAVÁRI ANDRÁS, drámapedagógus, alkotó-fejlesztő, meseterapeuta,

Segítő foglalkozás sorozat, ahol a színház, mint spirituális helyszín kerül előtérbe.

Érdeklődés

Adatkezelés

9 + 1 =